Doktor n.med. Miroslaw Kulewicz

WYKSZTAŁCENIE:
Dyplom Lekarza Medycyny - Akademia Medyczna we Wroclawiu-1986
Dyplom Lekarza Dentysty - Akademia Medyczna we Wroclawiu-1988

Dyplom Specjalisty Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Akademia Medyczna we Wrocławiu 1993
Dyplom Specjalisty Chirurgii Ogólnej - Akademia Medyczna w Warszawie 1995
Tytuł Doktora Nauk Medycznych - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 2002

Certyfikaty zawodowe - Wielka Brytania
Consultant in Oral and Maxillofacial Surgery - /GMC 6137949; GDC100599/

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

 • 1986-1993 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu
  Klinika Chirurgii Ogólnej we Wrocławiu
 • 1994-1996 Klinika Chirurgii Ogólnej w Warszawie
 • 1997-1999 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Warszawie
 • 2000-2005 Centrum Leczenia Wad Twarzoczaski - Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
 • 2005-2008 Konsultant Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Manchester - Wielka Brytania
 • od 2009 Konsultant Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Londyn-Wielka Brytania

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH:

 • British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 • Polish Society of Maxillofacial Surgery
 • European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
 • American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

STAŻE I STYPENDIA:

 • Wrze1996-List 1996 - Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Uniwersytet w Ołomuńcu - Czechy
 • Pazdziernik 1997 - Klinika Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej - Uniwersytet w Monachium - Niemcy
 • Listopad 1997 - Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - Uniwersytet w Berlinie - Niemcy
 • Marzec 1998 - Klinika Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Marienhospital Stuttgart - Niemcy
 • Wrze1998-Kwie1999 - Klinika Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Marienhospital Stuttgart - Niemcy
 • Listopad 1999 - Klinika Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Marienhospital Stuttgart - Niemcy
 • Kwie 2002-Maj2002 - Klinika Chirurgii Plastycznej I Rekonstrukcyjnej New York University - SA
 • List 2002-Gru 2002 - Klinika Chirurgii Plastycznej I Rekonstrukcyjnej University of Mexico City- Meksyk
 • Listopad 2004 - Klinika Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Uniwersytet w Lipsku - Niemcy