Sterowana regeneracja kości

Zabieg sterowanej regeneracji kości umożliwia kierowanie wzrostem nowej kości i dziąsła. W metodzie tej kluczowe znaczenie ma użycie fizycznej bariery, która czasowo izoluje nowo tworzącą się kość od dziąsła. Specjalna membrana jako fizyczna bariera jest umieszczana między dziąsłem a kością. Powstrzymuje ona wnikanie szybko rosnących ekspansywnych tkanek dziąsła w przestrzeń gdzie pożądany jest przyrost kości. W metodzie tej chodzi o odizolowanie i ochronę nowo tworzącej się kości od niepożądanego wpływu szybko rosnących tkanek dziąsła.