Podniesienia dna zatoki szczękowej

Zwiększenia objętości kości w tylnej części szczęki nazywamy podniesieniem dna zatoki szczękowej. Zabieg ten jest konieczny w przypadkach, gdy ilość kości w szczęce (zwykle w okolicy przedtrznowców i trzonowców) jest zbyt mała, aby wszczepić tam implanty zębów.

Zabieg polega na:

  • wytworzeniu okna kostnego w bocznej ścianie zatoki
  • delikatnym przemieszczeniu do góry błony śluzowej zatoki
  • wypełnieniu dolnej części zatoki materiałem kostnym