Przeszczep bloku kostnego

W przypadkach dużych niedoborów kości w miejscach planowanych implantacji wykonuje się przeszczepy bloku własnej kości, pobranej najczęściej z okolicy bródki.
Zabieg ten pozwala przywrócić odpowiednia ilość kości i stwarza odpowiednie warunki do wszczepienia implantu zęba.