1. Co to jest implant zęba?
 2. Jak wygląda implant zęba?
 3. Do czego służy implant zęba?
 4. Zalety implantu zęba.
 5. Jak trwale są implanty zębów?
 6. Kto jest odpowiednim kandydatem do wszczepienia implantu zęba?
 7. Czy pacjent z cukrzyca może mieć wszczepiony implant zęba?
 8. Jak długo trwa zabieg wszczepienia implantu zęba?
 9. Czy zabieg wszczepienia implantu zęba jest bolesny?
 10. Jak długo trwa cały proces od wszczepienia, wygajania się i przygotowywania korony na implancie?
 11. Jak długo po ekstrakcji zęba można wszczepić implant?
 12. Czy bezpośrednio po ekstrakcji zęba można od razu wszczepić implant zęba?
 13. Co się stanie jeśli implant zęba się nie przyjmie?

 1. Co to jest implant zęba?

  Jest to sztuczny korzeń zęba wykonany z tytanu, wszczepiany w kość szczeki lub żuchwy w celu uzupełnienia brakującego zęba. Implant zęba pełni role utraconego korzenia zęba.

 2. Jak wygląda implant zęba?

  Implant zęba jest tytanową śrubą wymiarami zbliżoną do wymiarów naturalnego korzenia zęba. Implant zęba maja średnicę od 2 do 6 mm i długości od 8 do 16 mm.

 3. Do czego służy implant zęba?

  Implant może być podparciem dla pojedynczej korony zęba, mostu lub pełnej protezy zębowej.

 4. Zalety implantu zęba.
  1. W przeciwieństwie do mostu, implant nie wymaga oszlifowania sąsiednich zębów.
  2. Implant przywraca prawidłowa zdolność żucia.
  3. Przywraca prawidłową wymowę.
  4. Zapobiega zanikowi kości
  5. Implant zęba wygląda jak naturalny ząb.
  6. Pacjent nie odczuwa różnicy pomiędzy implantem a naturalnym zębem.
  7. Wielu pacjentów uważa, ze pomimo wysokiego początkowego kosztu, implanty zębowe są bardziej komfortowe od innych konwencjonalnych uzupełnień protetycznych. Pacjenci posiadający implanty zębowe uważają, że jest to najlepszy sposób odbudowy brakującego zęba.

 5. Jak trwale są implanty zębów?

  Trwałość implantów wynosi od 94% do 98%. Jeśli pacjent nie pali papierosów i dba o dobra higienę jamy ustnej trwałość implantów jest bliska 100%. Przy prawidłowej higienie jamy ustnej i regularnych wizytach kontrolnych, implanty zębów mogą przetrwać nawet do 30 lat.

 6. Kto jest odpowiednim kandydatem do wszczepienia implantu zęba?
  1. Ogolny stan zdrowia potencjalnego pacjenta do implantacji zęba powinien być dobry, aby gojenie po zabiegu implantacji nie było zaburzone.
  2. Pacjenci, którzy cierpią na przewlekle choroby (np.: cukrzyca, choroby serca itd.) mogą także mieć wszczepiane implanty zębów, o ile przewlekła choroba jest pod stałą kontrola.
  3. Wymagana jest odpowiednia grubość i wysokość kości w miejscu potencjalnej implantacji.
  4. Pacjent w momencie zabiegu wszczepiania implantu powinien mieć zdrowa błonę śluzowa jamy ustnej.

 7. Czy pacjent z cukrzyca może mieć wszczepiony implant zęba?

  Nie ma przeciwwskazań do implantacji u pacjenta z cukrzyca, o ile cukrzyca jest kontrolowana.

 8. Jak długo trwa zabieg wszczepienia implantu zęba?

  W zależności od lokalizacji, jak też ilości wszczepianych implantów zabieg trwa z reguły 30-60 minut.

 9. Czy zabieg wszczepienia implantu zęba jest bolesny?

  Zabieg wszczepienia implantu przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesny.

 10. Jak długo trwa cały proces od wszczepienia, wygajania się i przygotowywania korony na implancie?

  Cały proces trwa od 3 do 9 miesięcy, w zależności od realizowanego planu leczenia.

 11. Jak długo po ekstrakcji zęba można wszczepić implant?

  W większości przypadków po ekstrakcji należy odczekać 2-3 miesiące. przed przystąpieniem do zabiegu implantacji. W niektórych przypadkach klinicznych, możliwe jest wykonanie implantacji zaraz po usunięciu zęba. Implant wszczepiony bezpośrednio po ekstrakcji zęba, nazywany jest implantem natychmiastowym.

 12. Czy bezpośrednio po ekstrakcji zęba można od razu wszczepić implant zęba?

  W niektórych sytuacjach klinicznych można po ekstrakcji wszczepić natychmiastowo implant, który nazywamy implantem natychmiastowym.

 13. Co się stanie jeśli implant zęba się nie przyjmie?

  W takim przypadku implant jest usuwany, zaś miejsce po usuniętym implancie pozostawia się do wygojenia na okres około 3 miesięcy. Następnie drugi implant jest wszczepiany w to samo miejsce.